İTHALAT İŞLEMLERİ

İthalat hizmetlerimizin akışı içinde ithali düşünülen eşyanın taşıyıcı acentelerden ordinosunun ve belgelerinin alınarak belgeler üzerinden tespiti ve eşyanın küşadının yapılarak fiziksel durumunun belgelere uygunluğunun tespiti.

En uygun GTİP uygulaması ile birlikte beyannamelerin düzenlenmesi, eğer varsa dahilde işleme rejimini ve hariçte işleme rejiminin beyanname üzerinde uygulamaları, ilgili ithal eşyasının muayenelerinin yapılması ve ambardaki fiziksel durumunun kontrolü, hasarlı olması halinde hasar tespit tutanaklarının hazırlanması, gümrükte ödenen ithalat vergilerinin müşterilere bildirilerek ödentisinin yapılması ve eşyanın ambardan alınarak müşterilerimize kapı teslimi olarak ulaştırılmasıdır.

GÜVENLİ VE HIZLI
Hızlı TESLİMAT
24/7 Destek